Sluta snarka – så slipper du snarkningar

Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Att sluta snarka är inte lätt, men det är möjligt. Om du eller någon i din omgivning lider av snarkning är det skönt att veta att det finns tydliga orsaker till varför vissa snarkar mer än andra, och en rad olika saker man kan göra för att snarka mindre eller inte alls. 

Jag själv har under mitt liv fått höra i olika sammanhang att jag snarkar mycket, och i vissa fall har det funnits personer som stört sig mycket på det. Även om det inte alltid går att göra något åt så har det hjälp mig väldigt mycket att få bättre koll på varför man snarkar och att ha några knep för att kunna undvika att snarka så mycket.

Efter att ha läst på en hel del om snarkning har jag samlat det jag lärt mig i den hårt artikeln. Jag vill poängtera att jag själv inte är läkare och att den här texten inte ska tolkas som medicinsk rådgivning. Däremot är texten baserad på min egen research där jag läst mycket om ämnet och främst från 1177 och andra medicinska källor. 

Med det sagt, en bra utgångspunkt är att förklara vad snarkning är och varför man snarkar.


Beurer SL70

Bästa produkten mot snarkning – Beurer SL70 Snarkreducering

Den här smarta produkten är byggd ungefär som en hörapparat. Den fungera på så vis att den känner av vibrationer från när du snarkar och skickar då motsvarande vibrationer och ljud för att ge dig impulsen att byta position. Det gör att du förblir ostörd, men ändå upphör att snarka. Om du behöver så kan intensiteten ökas till önskad mängd, och såklart tvärtom om du upplever att den har för starka signaler. En kul grej är också att du kan se data över dina snarkningar, så du enkelt kan följa hur och när du snarkar.


Vad är snarkning?

Om du läser det här är du troligen väl medveten om hur det låter när någon snarkar. Snarkning är något som många upplever som störande, både för den som snarkar och för omgivningen. I de flesta fall är snarkningen helt ofarlig (social snarkning), men i vissa fall kan det också höra samman med andningsuppehåll (så kallad sömnapné). 

Varför snarkar man?

Snarkning uppstår vanligen genom näsan eller halsen och beror ofta på att näsgångarna är för trånga, svullna slemhinnor, polyper eller stora näsmusslor. Allt detta leder till tilltäppta luftvägar och gör att det blir svårare att andas. Det som sker rent praktiskt är att det under sömnen blir svårt för luftflödet att flöda fritt, vilket skapar vibrationer som leder till ljudliga snarkningar.

Vad orsakar snarkning?

Det finns många faktorer som kan bidra till att luftgångarna täpps igen. Några av de vanligaste anledningarna som brukar nämnas är övervikt, rökning och alkoholintag och uttorkning. Även att sova på rygg brukar kunna förstärka snarkning. Gemensamt för dessa olika orsaker är att de i någon utsträckning bidrar till att vävnad och slemhinnor svullnar eller att muskler slappnar av, vilket påverkar luftgångarna. 

Hur påverkas man av att snarka? 

Om du endast snarkar och inte lider av andningsuppehåll är snarkningarna främst sammankopplade med irritation hos den som snarkar, men även omgivningen. Det är vanligt att uppleva en förhöjd trötthet under dagarna om man lider av kraftig snarkning. 

Utöver det är snarkningar i de flesta fall en källa till irritation hos omgivningen, och kan i många fall ha stor påverkan på andra. Det är vanligt att snarkning kan leda till konflikter och på så vis ha stor känslomässig påverkan.

Vad kan man göra för att sluta snarka?

Om du eller någon i din närhet lider av snarkning är det skönt att veta att det finns många åtgärder som kan helt eller delvis kan avhjälpa snarkningarna. Det är en god idé att börja med dessa, och om problemet kvarstår kan man prova att använda sig av någon eller några av de hjälpmedel som finns mot snarkning. 

Gå ner i vikt

Jag skriver inte detta för att vara oförskämd, tvärtom. Studier har visat ett starkt samband mellan viss övervikt och besvär med snarkning, och många har sett positiva resultat av att bara gå ner ett eller ett par kilon. Ett bra sätt att behandla sin snarkning kan alltså vara att se över sin kost och vardagsmotion för att eventuellt minska vikten något. Detta gäller främst för den som är något överviktig.

Undvik att äta sent på natten

Om man äter ett stort mål mat för sent på kvällen finns det risk att maten som finns i magsäcken ger ett ökat tryck på bröstmusklerna, vilket kan ge kraftiga snarkningar. Undvik därför att äta mycket och sent på kvällen, och se om det hjälper mot snarkningen. 

Undvik att sova på rygg

När man sover på rygg kan tungan och gommen pressas bakåt, vilket gör svalget smalare och bidrar till mer högljudda snarkningar. Ett bra tips är därför att undvika att sova på rygg. Bäst är att sova på sidan, vilket i de flesta fall är det mest ergonomiska alternativet.

Undvik alkohol och rökning

Både rökning och alkoholintag bidrar till kraftigare snarkning, enkelt uttryckt för att luftgångarna i näsa och hals blir trängre och vibrationerna starkare. Studier har visat att rökare är många gånger mer benägna att snarka. Att sluta röka helt kan avhjälpa effekten till viss del. Effekten av alkohol är som starkast kort efter att man druckit. För att undvika snarkning är det bra att avstå från alkohol minst 3-4 timmar före sängdags.

Drick mycket vatten

Om man inte druckit tillräckligt med vatten kan uttorkning göra att luftvägarna torkar ut och ger kraftigare snarkning som följd. Drick därför ordentligt under dagarna, gärna minst en till två liter. 

Vilka hjälpmedel finns för att sluta snarka?

Om det inte hjälper med de naturliga åtgärderna finns det specifika hjälpmedel man kan ta till för att minska snarkandet. Dessa kan användas en och en eller i vissa fall kombineras för att ge maximal effekt.

Beurer SL70

Beurer SL70 Snarkreducering

Den här smarta produkten är byggd ungefär som en hörapparat. Den fungera på så vis att den känner av vibrationer från när du snarkar och skickar då motsvarande vibrationer och ljud för att ge dig impulsen att byta position. Det gör att du förblir ostörd, men ändå upphör att snarka. Om du behöver så kan intensiteten ökas till önskad mängd, och såklart tvärtom om du upplever att den har för starka signaler. En kul grej är också att du kan se data över dina snarkningar, så du enkelt kan följa hur och när du snarkar.

Snarkskena

Snarkskena

En snarkskena fungerar som en bettskena och fungerar på så sätt att den försiktigt skjuter fram underkäken. Det gör att luftvägarna vidgas och minskar på så vis snarkning. En bra snarkskena är justerbar och kan ställas in så att den är bekväm, men det är oundvikligt att de känns lite ovana att använda i början. 

Spray mot snarkning

Snarkspray

En orsak till snarkning är som jag beskrivit att musklerna i svalget slappnar av och gör luftgångarna trängre. Ett sätt att avhjälpa detta är att använda en halsspray avsedd för att strama åt vävnaden i svalget. Det gör att luftvägarna hålls öppna och minskar snarkandet.

Plåster som hjälper dig sluta snarka

Snarkplåster

Snarkplåster fästs på näsan och fungerar på så vis att de vidgar näsvingarna. Dessa plåster används i allmänhet för att förhindra täppt näsa, men fungerar för att motverka snarkning.

Näsvidgare mot snarkning

Näsvidgare

Näsvidgare är små proppar i silikon som stoppas in i näsborren. De vidgar näsborren så att luft kan flöda in och ut. Om snarkningsbesvären beror på täppthet i näsan är detta ett utmärkt hjälpmedel som kan återanvändas gång på gång.

Sammanfattning

Snarkningar är i de flesta fall helt ofarliga, men kan vara nog så störande och irriterande för den som snarkar och omgivningen. Men att sluta snarka är inte helt lätt eftersom orsaken till snarkandet kan bero på många saker.

  • Om man är överviktig kan snarkandet minska efter en viktnedgång
  • Att äta sent på natten kan öka snarkandet
  • Att ligga på rygg kan stimulera snarkande
  • Rökning och alkoholintag bidrar till att man snarkar mer
  • Att dricka mycket vatten under dagen kan lindra snarkandet
  • Om inget annat hjälper finns det en mängd hjälpmedel att testa: snarkskena, snarkspray, snarkplåster och näsvidgare